برای بستن ESC را فشار دهید

جرم گیری دندان

4 مقاله
0 331
13
مدیریت

در مجموع مواد قالبگیری variotime شرکت کولزر با قوامهای مختلف با اختلاف ناچیز بر حسب قوام ماده دارای میانگین زمان working بین 1 تا 2.5 دقیقه است (بسته به سرعت عمل شما در اختلاط و کار با ماده). فرمولاسیون خاص این مواد موجب شده است تا به محض قرار گرفتن آنها دردهان بیمار به دلیل افزایش دما از دمای محیط تا دمای بدن بیمار (37 درجه سانتیگراد) setting ماده آغاز شود که نهایتا 2.5 دقیقه طول میکشد.